Úvod > Fakulta >

Unique selling proposition v praxi (Procter & Gamble)

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a spoločnosť Procter & Gamble Vás pozývajú na prednášku Unique selling proposition v praxi. Prednáška sa uskutoční dňa 15.októbra 2018 o 9:05 v miestnoti T10P218 (stará budova) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tešíme sa na Vašu účasť.
Súčasťou prednášky bude predstavenie spoločnosti Procter & Gamble z globálneho hľadiska ale aj v rámci pôsobenia na slovenskom trhu, predstavenie globálnej súťaže CEO Challenge určenej študentom a prezentácia možností spolupráce s P&G."
 
Dátum: 15. 10. 2018
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - miestnosť T10 P218
Odborný gestor: Ing. Petra Cisková
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom marketingový koncept Unique selling proposition na konkrétnom príklade značky spoločnosti Procter & Gamble. Budú predstavené východiská, marketingové nástroje a vyhodnotenie uvedenia značky na trh.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Trhové prostredie, marketing
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - CRD
E-mail:
petra.ciskova
Telefón: +421918653189
 
Zoznam priložených súborov

Poster.pdf (10. 10. 2018 10:13:24)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: