Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí na EF UMB

Vitajte na správnej adrese!
 
Dátum: 7. 11. 2018
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - Slávnostná aula, hlavná budova, 2. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: