Úvod > Fakulta >

Prezentácia na tému: „Stavba jednoduchých investičných stratégií s využitím programu MS Excel“

Prezentácia pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť ako jednoducho sa dá využiť program MS Excel pre aktívnu správu svojich vlastných úspor.
 
Dátum: 5. 11. 2018
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň PO2 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia má priniesť poslucháčovi ucelený obraz o tom, ako sa dá aj za pomoci programu MS Excel zostaviť jednoduchá, ale pritom funkčná investičná stratégia, ktorá sa dá použiť na individuálnu aktívnu správu svojich vlastných úspor. Poslucháč sa na prezentácii dozvie nielen to, ako investičnú stratégiu navrhnúť a zostaviť, ale aj to, ako v prostredí MS Excel jednoducho testovať jej minulú funkčnosť a teda výkonnosť.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kapitálový trh, stavba a testovanie investičných stratégií, aktívna správa svojich úspor, osobné financie
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Virdzek
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Výskumné a inovačné centrum EF UMB
E-mail:
tomas.virdzek
Telefón: 048/446 6234
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: