Úvod > Fakulta >

Vyhodnotenie Národného programu pre učiace sa regióny v SR

Prezentácia výsledkov - súhrnný a parciálne indikátory vyhodnocujúce súčasný stav a pokrok slovenských regiónov v rámci Národného programu pre učiace sa regióny.
 
Dátum: 6. 11. 2018
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, poslucháreň P 115 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia výsledkov - súhrnný a parciálne indikátory vyhodnocujúce súčasný stav a pokrok slovenských regiónov v rámci Národného programu pre učiace sa regióny.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Regionálny rozvoj
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav  Kološta
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KVEaRR
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón: 048/446 2729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: