Úvod > Fakulta >

Postup tvorby a realizácie odbornej štúdie pre vedecký karentovaný časopis

Prednáška na tému publikovania vo vedeckých časopisoch. Postup pri určovaní cieľa, objektu, predmetu, metód a metodiky pre výskumnú úlohu. Sumarizácia výstupov výskumu do odbornej štúdie určenej na publikovanie. Uvedené skúsenosti budú prezentované na príklade vedeckej štúdie už uverejnenej vo vedeckom karentovanom časopise.
 
Dátum: 7. 11. 2018
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - 325, miestnosť bývaleho CZPS
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť odbornú verejnosť s postupom tvorby vedeckého článku.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vedecké články, veda a výskum, publikovanie.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KVEaRR
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 2311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: