Úvod > Fakulta >

Zacieľte online reklamu na zákazníkov!

Možnosti v online reklame, čo sa momentálne považuje za najefektívnejší spôsob cielenej online kampane a čo v tejto oblasti ponúkajú najväčší svetoví lídri.
Organizátorom akcie je EF UMB,Slovak Business Agency, ZADOBE a Kariérne centrum UMB.
 
Dátum: 7. 11. 2018
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - Seminárna miestnosť CRD
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Naučiť účastníkov tvoriť a efektívne reklamné kampane a online stretégie a vyhodnocovať ich.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, online reklama, kampane
Web: http://www.facebook.com/Zadobe/photos/a.566659410022509/2024220684266367/?type=3&theater
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: doc., Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 2311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: