Úvod > Fakulta >

Exkurzia na Úrad priemyselného vlastníctva SR

V rámci výberového predmetu Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie každoročne organizujeme exkurziu na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Súčasťou exkurzie je odborná prednáška na tému „Praktické aspekty ochrany priemyselného vlastníctva“ (prednášajúci: Ing. Lucia Bocková, ÚPV SR) a návšteva archívu.
 
Dátum: 5. 11. 2018
Čas začiatku: 15:30
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je sprístupniť študentom činnosť Úradu priemyselného vlastníctva SR a vysvetliť význam ochrany priemyselného vlastníctva v hospodárskej praxi.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:právo duševného vlastníctva
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: