Úvod > Fakulta >

Čo vieme o platenej práci v domácnosti na Slovensku?

V roku 2017 vyšla s podporou postdoktorandského grantu GAČR kniha autorky Z. Sekerákovej Búrikovej pod názvom "Panie k deťom a na upratovanie : Podoby platenej práce v domácnosti". Je to kniha inšpiratívna a originálna. Mnohé témy a problémy, ktorým sa autorka venuje vo svojej knihe majú úzke prieniky s výsledkami projektov VEGA, ktoré sa riešia na EF UMB. Zámerom odborného seminára je vzájomná výmena poznatkov o platenej a neplatenej práci, hľadanie odpovedí na aktuálne otázky sociálneho, ekonomického, etického i politického rozmeru. Ako sa javí spokojnosť jednotlivcov s deľbou práce v domácnostiach? V čom by mali pomôcť verejné inštitúcie? Aký je súčasný model rodiny/domácnosti? Otvorenou diskusiou chceme vytvoriť priestor potenciálnej spolupráci, ktorá sa otvára v netradičnej téme medzi EF UMB v Banskej Bystrici a FSS MU v Brne.
 
Dátum: 26. 10. 2018
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P7, hlavná budová
Odborný gestor: Prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: Otvorenou diskusiou chceme vytvoriť priestor potenciálnej spolupráci, ktorá sa otvára v netradičnej téme medzi EF UMB v Banskej Bystrici a FSS MU v Brne
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonomika domácností, platená a neplatená práca
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD-
Organizácia: EF UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: