Úvod > Fakulta >

Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie

V rámci Týždňa vedy bude v pondelok 5.11.2018 o 9,00 hod. prezentovať doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. z Katedry ekonómie medzinárodnú komparatívnu štúdiu „Efekty liberalizácie verejných služieb“, realizovanej v období marec-november 2018. Štúdia zachytáva strednodobé a dlhodobé vývojové tendencie, ktoré sa objavujú od spustenia liberalizačného procesu v Európe. Je venovaná 3 sektorom: doprava, energia a poštové služby. V medzinárodnej komparatívnej štúdii sú zastúpené: Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Holandsko a Slovensko. Na základe spracovania 30 ročnej skúsenosti s liberalizáciou verejných služieb v Európe sú formulované návrhy pre budúcnosť Európy v tejto oblasti. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 5. 11. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, hlavná budova, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európske štúdiá, verejné služby
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 26 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: