Úvod > Fakulta >

Udržateľné spoločenský zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí

Vzhľadom k súčasnej globálnej kríze i k nášmu presvedčeniu, že základným problémom ľudstva je nespravodlivá́ tvorba a rozdeľovanie bohatstva na planéte Zem, zastávame názor na zmenu paradigmy myslenia v tejto oblasti. Ako jedinú́ alternatívu riešenia tohto problému vidíme v uplatnení́ konceptu Udržateľného Spoločenský Zodpovedného Podnikania.
 
Dátum: 6. 11. 2018
Čas začiatku: 11:30
Čas ukončenia: 12:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov- Poprad
Odborný gestor: Ing. Marek Syč, PhD.
Hlavný cieľ: Poskytnúť študentovi základný pohľad na koncepciu riadenia moderných podnikov založených na sociálnom, ekonomickom a environmentálnom pilieri.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Strategický manažment, Environmentálny manažment, Teória hier, Integrovaný systém manažérstva kvality
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Marek Syč
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút manažérskych systémov Poprad
E-mail:
marek.syc
Telefón: 052/4262329
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: