Úvod > Fakulta >

Môžem svojmu mozgu pomôcť lepšie si pamätať?

Mozog je úžasná štruktúra, vďaka ktorej sme, čím sme. Dokážeme chodiť, koordinovať svoje pohyby, či správne sa rozhodnúť v stresovej situácii. Jedna malá časť mozgu, hippokampus, je zodpovedná za pamäť a učenie a za tvorbu nových neurónov počas celého nášho života. Vekom sa však tvorba nových nervových buniek spomalí a hippokampus zlenivie. Preto naša pamäť nie je časom, čo bývala. Existujú vôbec mechanizmy, ako predísť zabúdaniu? Sme schopní nejak pomôcť nášmu mozgu si viac pamätať? Príď a dozvieš sa na vlastnej koži.
 
Dátum: 5. 11. 2018
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov Poprad
Odborný gestor: PhDr.Mgr.Marianna Šramková, PhD
Hlavný cieľ: Pútavou formou priblížiť študentom ako pomôcť nášmu mozgu viac si pamätať.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Neurológia, psychológia, fyziológia
Ďalšie informácie -
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Marianna Šramková
Titul: PhDr., Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút manažérskych systémov Poprad
E-mail:
marianna.sramkova
Telefón: 052/4262313
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: