Úvod > Fakulta >

Prednášky z praxe: Využitie SAP a MS Excel v Controllingovom centre

Dátum: 22. 10. 2018
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, P218
Odborný gestor: RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
Hlavný cieľ: Súbor best practices a príkladov z praxe T systems & DTSE v používaní SAP a MS Excel

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aula Rotunda - SAP a jeho využitie v Controllingovom centre
Súbor best practices a príkladov z praxe T systems & DTSE

P218 - MS Excel a jeho využitie v Controllingovom centre
Súbor best practices a príkladov z praxe T systems & DTSE
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta, UMB
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: +421 48 446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela