Úvod > Fakulta >

Prednášky pána Prof. Dr. Harald Pechlanera

Tourism Destination Governance and Design

Prednášky sa uskutočnia:
7,30 - 8,50 hod. poslucháreň P115
12,15 - 13,35 hod. poslucháreň P7
 
Dátum: 14. 11. 2018
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 08:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, poslucháreň P 115, P7
Odborný gestor: Prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Výmena skúseností z rozvoja a spravovania cieľových miest.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Cieľové miesto cestovného ruchu, spravovanie, dizajn
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - Katedra cestovného ruchu
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 048/446 2214
 
Zoznam priložených súborov

prof. Pechlaner - 14.11.2018.pdf (26. 10. 2018 8:59:54)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: