Úvod > Fakulta >

Interkultúrny dialóg - Moderná Čína, Lektorka- Ran Ran Pong (Konfúciov inštitút na Fakulte zdravotníctva SZU)

Prednáška pre študentov predmetu Intercultural Relations in Business
 
Dátum: 14. 11. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P5
Odborný gestor: doc. PhDr. Zelenková Anna, PhD.
Hlavný cieľ: Zvýšiť povedomie o kultúrnych rozdieloch v hospodárskej praxi
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:kultúra v podnikaní, čínska kultúra, kultúrne štúdiá v angličtine
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Zelenková
Titul: doc., PhDr., PhD.
Organizácia: KOJK EF UMB
E-mail:
anna.zelenkova
Telefón: 048/446 25 20
 
Zoznam priložených súborov

INTERCULTURAL DIALOGUE-Confucius Institute pozvánka (2)- Moderná Čína.docx (13. 11. 2018 15:08:39)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika