Úvod > Fakulta >

Možnosti budovania značky v online prostredí - reklamné formáty, možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní

Pozývame Vás na prednášky v rámci predmetov Strategický manažment a Strategic management and Marketing. Obsahom je budovanie značky v digitálnom prostredí, reklamné formáty a možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní. Prednášať bude p. Jakub Gombar zo spoločnosti INVELITY.
 
Dátum: 19. 11. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: 19.11. v P 218 a 21. 11. v seminárnej miestnosti 322
Odborný gestor: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Janka Táborecká
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB, KEMP
E-mail:
janka.taborecka
Telefón: 048/ 446 2732
 
Zoznam priložených súborov

brand-prednaska.png (19. 11. 2018 15:42:26)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika