Úvod > Fakulta >

Procesný manažment v praxi

Prednáška Ing. Janky Benčovej - riaditeľky pre Centrály Back Office - Retail Slovenskej Sporiteľne
 
Dátum: 21. 11. 2018
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P219
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška a diskusia na tému "Procesný manažment v praxi"
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:procesný manažment, procesy, služby
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/4462217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika