Úvod > Fakulta >

Prezentácia štipendií fr. vlády pre študentov UMB

Francúzska ambasáda organizuje pre študentov UMB prezentáciu o možnostiach štipendií francúzskej vlády už túto stredu 21.11.2018.
 
Dátum: 21. 11. 2018
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Odborný gestor: .
Hlavný cieľ: .Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: . .
Titul: .
Organizácia: .
E-mail:  
Telefón:
 
.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: