Úvod > Fakulta >

Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie - J. Dubovec, L. Falát (Žilinská univezita) a K. Dubovcová (spoločnosť Mindworx)

V rámci Čitateľského klubu behaviorálnej ekonómie vystúpia v piatok 23.11.2018 o 10,30 hod. Juraj Dubovec a Lukáš Falát (Žilinská univerzita) a Katarína Dubovcová (spoločnosť MINDWORX). V prvej časti budú prezentované teoretické problémy skúmania rozhodovania na príklade svadobného rozhodovania. V druhej časti budú prezentované praktické aplikácie BE prístupu – riešené projekty firmy „MINDWORX".Srdečne pozývame.
 
Dátum: 23. 11. 2018
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť diskusiu o vývoji ekonomickej teórie, aktivizovať medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Behaviorálna ekonómia, spolupráca s praxou
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1602
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta  Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika