Úvod > Fakulta >

10 základných činností úspešného finančného manažéra

Ing. Richard Kubaloš zo spoločnosti Partners Group SK sa s nami podelí o svoje skúsenosti z práce manažéra v oblasti finančného sprostredkovania. Prednáška je súčasťou predmetu Manažérska komunikácia, ale vítaní sú všetci, ktorí chcú nahliadnuť do každodennej rutiny úspešného manažéra.
 
Dátum: 27. 11. 2018
Čas začiatku: 7:30
Čas ukončenia: 8:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10 P2
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom/poslucháčom náročnosť manažérskej práce a spôsoby, ako sa s ňou vysporiadať. Poskytnúť tipy, ako byť úspešný v dobe, ktorá kaldie vysoké nároky na oragnizáciu vlastného času a efektívnosť prijímania manažérskych rozhodnutí.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažérska komunikácia. Manažér. Manažérska práca.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lukáš Smerek
Titul: Mgr. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lukas.smerek
Telefón: 048/446 27 32
 
Zoznam priložených súborov

kubalos.png (21. 11. 2018 16:48:09)
Kubaloš.pdf (21. 11. 2018 16:48:18)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika