Úvod > Fakulta >

Celoeurópsky penzijný produkt

Mária Kamenárová je podpredsedníčkou Rady Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA). Aktívne zastupuje SSA v Insurance Committee of the Actuarial Association of Europe a v Standards, Freedoms and Professionalism Committee of the Actuarial Association of Europe. Venuje sa životnému a neživotnému poisteniu, riadeniu rizík, implementácii odporúčaní smerníc európskej únie. Má sedem ročnú prax ako zodpovedný aktuár. Prednáška, ktorú prednesie na pôde Ekonomickej fakulty UMB, bude o pripravovanej smernici o tzv. Celo-európskom penzijnom produkte.
 
Dátum: 5. 12. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda
Odborný gestor: doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Hlavný cieľ: Informovanie o pripravovanej smernici o tzv. Celoeurópskom penzijnom produkte
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska únia, Dôchodkový systém, životné poistenie
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Špirková
Titul: doc. RNDr., PhD.
Organizácia: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systé
E-mail:
jana.spirkova
Telefón: 046 446 6626 alebo 0908 901 464
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika