Úvod > Fakulta >

Modernizácia harmonizovaného európskeho zisťovanie o využívaní času – prezentácia štúdie

V rámci seminára Katedry ekonómie SOeVA bude v pondelok 3.12.2018 o 9,00 hod. prezentovať doc. Ing. Miram Martinkovičová, PhD. štúdiu „Modernizácia harmonizovaného európskeho zisťovanie o využívaní času – prezentácia štúdie“, realizovanej v roku 2018. Štúdia ponúka súhrnný prehľad zistení, odporúčaní a medzinárodných skúseností týkajúcich sa zisťovania subjektívneho blahobytu (wellbeing) a multitaskingu. Keďže v Slovenskej republike sa takéto zisťovanie o využívaní času doposiaľ neuskutočnilo (najbližšie je plánované v roku 2020), v štúdii sú navrhnuté možné metódy zisťovania týchto premenných v podmienkach Slovenska a zároveň sumarizované zistenia z ich pilotného kognitívneho testovania na vybranej vzorke domácností. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 3. 12. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonomika domácností, výskum
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika