Úvod > Fakulta >

Exkurzia Národnej banky Slovenska pre študentov kurzu "Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku"

V utorok 11.12.2018 sa uskutoční organizovaná exkurzia do Národnej banky Slovenska v Bratislave. Študenti absolvujú prednášku o úlohách Národnej banky Slovenska a navštívia výstavu o procese vstupu do EU, bankovky, mince a falzifikáty. V popoludňajších hodinách sa uskutoční skúška študentov, ktorí sa zúčastnili kurzu "Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku".
 
Dátum: 11. 12. 2018
Čas začiatku: 8:30
Čas ukončenia: 20:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Kongresová sála, Národná banka Slovenska, Bratislava
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je spriblížiť študentom činnosť Národnej banky Slovenska a vysvetliť význam menovej politiky v hospodárskej praxi.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Makroekonómia, hospodárska politika, spolupráca s praxou
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1665
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika