Úvod > Fakulta >

Stretnutie absolventov frankofónnych študijných programov na EF UMB

V piatok 14.12.2018 sa v Seminárnej miestnosti KE uskutoční neformálne stretnutie bývalých absolventov frankofónnych študijných programov na EF UMB. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 14. 12. 2018
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je spolupráca s absolventmi EF UMB, podpora frankofónie a podpora medikatedrovej spolupráce.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Spolupráca s absolventmi, spoločné študijné programy
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika