Úvod > Fakulta >

Sibír ako makroekonomický región globálneho významu

V rámci seminára Katedry ekonómie SOeVA budú v stredu 5.12.2018 o 10,30 hod. prezentovať Suslov Victor, Burmatova Olga a Suslova Olga z Institute of Economics and Industrial Engineering of the Russian Academy of Sciences. Prezentácia bude v ruskom jazyku. Srdečne Vás pozývame.
 
Dátum: 5. 12. 2018
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť medzinárodnú spoluprácu.

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: ruský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:regióny
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Uramová
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB, Katedra ekonómie
E-mail:
maria.uramova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: