Úvod > Fakulta >

Transferové oceňovanie z pohľadu daňovej správy

V rámci predmetu "Medzinárodné aspekty zdaňovania (Ingénierie fiscale internationale)" sa uskutoční prednáška "Transferové oceňovanie z pohľadu daňovej správy" spojená s diskusiou. Prezentovať bude Ing. Silvia Karelová - Finančná správa Slovenskej republiky.
 
Dátum: 30. 11. 2018
Čas začiatku: 13:30
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je priblížiť študentom praktické aspekty transferového oceňovania, s osobitným dôrazom na vybrané aspekty daňovej správy.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Daňová správa, medzinárodné daňové aspekty, spolupráca s praxou
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika