Úvod > Fakulta >

Inteligentné riešenia pre inteligentú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát

Prednáška úspešného odborníka Lukáša Bednára na inteligentné riešenia pre územia. Startupista s mnohými medzinárodnými oceneniami, realizátor inteligentných riešení v rámci projektov: Smart City pre Poprad a Banskú Bystricu, Smart Región pre Trnavský kraj, Národný turistický systém SR. Spolupracuje s množstvom nadnárodných spoločností a všetky projekty jeho firmy pokladajú odborníci z Mastercard, Solved.fi, z Úradu podpredsedu vlády, zo Zoznam.sk za svetové a jedinečné.
 
Dátum: 29. 11. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: poslucháreň 219, hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch smart city a smart riešení.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:inteligentné riešenia, smart city, big data
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 2150
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika