Úvod > Fakulta >

Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná EF UMB v spolupráci s VŠE Praha a Ekonomickou univerzitou Wroclav
 
Dátum: 28. 8. 2019 - 1. 9. 2019
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel Arman, Nižná
Odborný gestor: KKMIS, KFÚ EF UMB Banská Bystrica
Hlavný cieľ: Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aplikácie matematických a štatistických metód pri riešení teoretických a praktických ekonomických problémov.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Rigová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail: info@amse-conference.eu
Telefón: +421 / 48 / 446 6625
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela