Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Mareka Zawartku: The importance of the Sports Club Brand

Šport sa stal významným biznisom, ktorý priťahuje divákov z celého sveta. Ich vzťah ku športu je hlavným predmetom záujmu klubových manažérov. Ponuka, imidž a značka športových klubov musí byť unikátna a atraktívna pre čo najväčší počet fanúšikov.
 
Dátum: 10. 12. 2018
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, posl. P10
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je poukázať na význam značky a imidžu hráčov pre športové kluby.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Značka, Šport, Imidž, Hráči
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: