Úvod > Fakulta >

Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 15. 1. 2019
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Banská Bystrica, Ekonomicka fakulta UMB -Slávnostná aula -hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048/4462150
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

novorocne_stretnutie_2019.pdf (9. 1. 2019 15:45:43)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika