Úvod > Fakulta >

Vybrané problémy českého a slovenského poistného trhu

Prednášajúca: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D. , Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Katedra ekonomické statistiky
 
Dátum: 4. 2. 2019
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CAP2
Odborný gestor: Ing. Katarína Izáková, PhD.
Hlavný cieľ: Vybrané problémy českého a slovenského poistného trhu
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: český
Tematické okruhy:Poisťovníctvo
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Izáková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB KFÚ
E-mail:
katarina.izakova
Telefón: 048/4466319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika