Úvod > Fakulta >

Prednáška prof. Gunthera Capelle-Blancarda: Banks defy Gravity in Tax Havens

V rámci seminára Katedry ekonómie SOeVA bude v stredu 16.1.2019 o 9,00 hod. prezentovať Prof. Gunther Capelle-Blancard (University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris School of Business, Francúzsko). Srdečne pozývame.
 
Dátum: 16. 1. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:daňové raje, banky, ekonometria
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB, Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: