Úvod > Fakulta >

Pozvánka na stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,na základe požiadavky vedenia EF UMB Vás pozývam na pracovné stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB, ktoré sa uskutoční dňa 8. 2. 2019 /t. j. piatok/ o 10:00 v aule Rotunde.
 
Dátum: 8. 2. 2019
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, na základe požiadavky vedenia EF UMB Vás pozývam na pracovné stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB, ktoré sa uskutoční dňa 8. 2. 2019 /t. j. piatok/ o 10:00 v aule Rotunde.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:AS EF UMB, akademická obec, stretnutie
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1685
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: