Úvod > Fakulta >

Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie

V pondelok 4.2.2019 o 9,00 hod. bude doc. Ing. Jana Marasová, PhD. z Katedry ekonómie prezentovať medzinárodnú komparatívnu štúdiu „Efekty liberalizácie verejných služieb“, realizovanej v období marec-november 2018. Štúdia zachytáva strednodobé a dlhodobé vývojové tendencie, ktoré sa objavujú od spustenia liberalizačného procesu v Európe. Je venovaná 3 sektorom: doprava, energia a poštové služby. V medzinárodnej komparatívnej štúdii sú zastúpené: Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Holandsko a Slovensko. Na základe spracovania 30 ročnej skúsenosti s liberalizáciou verejných služieb v Európe sú formulované návrhy pre budúcnosť Európy v tejto oblasti. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 4. 2. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európske štúdiá, verejné služby
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB- Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: