Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 28. 3. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, hlavná budova, zasadačka č. 2
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Využívanie kultúrnych atraktivít v cestovnom ruchu (referuje Ing. Kristína Pančíková)
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:cestovný ruch, kultúra, kultúrne atraktivity cestovného ruchu
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=322
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pančíková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCRaSS
E-mail:
kristina.pancikova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: