Úvod > Fakulta >

Vzdelávame ekoLOGICKY

Katedra ekonómie v spolupráci s EKOrast, o. z., realizuje workshop v rámci projektu Vzdelávame ekoLOGICKY. Tento projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu. Workshop je organizovaný pre študentov Ekonomickej fakulty v rámci predmetu "Životné prostredie". Lektorom je Ing. Martin Dolinský, PhD., predstaviteľ neziskovej organizácie EKOrast.
 
Dátum: 19. 2. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:15
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - T10 P115
Odborný gestor: Ing. Katarína Orságová, PhD., Ing. Martin Dolinský, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť účastníkov so základnými piliermi obehovej ekonomiky a ich využitím v podnikateľskej praxi. Workshop je zameraný na generovanie podnikateľských nápadov a rozvoj kritického myslenia v podmienkach priemyselnej revolucie 4.0.


Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy: Obehová ekonomika, zelené vzdelávanie
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
katarina.orsahova
Telefón: 048/446 2615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: