Úvod > Fakulta >

Deň jazykov na EF UMB

Príďte sa zabaviť s cudzími jazykmi. Zároveň sa dozviete viac o Katedre odbornej jazykovej komunikácie.
 
Dátum: 12. 3. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Samovzdelávacie stredisko, Nová budova EF UMB, 1.poschodie
Odborný gestor: PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom tohto podujatia je prezentovať aktivity Katedry odbornej jazykovej komunikácie, jej históriu, členov, publikácie a zároveň jazykovými hrami, kvízami a krátkou prezentáciou zabaviť návštevníkov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
ruský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Hry v cudzích jazykoch
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/356726615151333/
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Valihorová
Titul: PaedDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KOJK
E-mail:
marta.valihorova2
Telefón: 048/446 2532
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: