Úvod > Fakulta >

Otvorená diskusia s prof. Emíliou Zimkovou

DOCENT, PROFESOR?...ALE PREDSA ČLOVEK! EDITION NUMBER 2 Zaujímalo ťa niekedy, kým je učiteľ, keď práve neučí? Si zvedavý, prečo si niekto vybral kariéru na EF UMB? Príď na príjemné stretnutie – spoznaj svojho učiteľa a jeho životnú cestu..
 
Dátum: 6. 3. 2019
Čas začiatku: 15:30
Čas ukončenia: 17:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Keynes Café, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: koordinátorka AZU Alexandra Mertinková
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je dozvedieť sa viac o životnej ceste internej profesorky a tak prehlbovať otvorenejšie vzťahy medzi učiteľom a študentmi.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:kariéra, osobný život, motivácia
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/298848700779575/
 
Kontaktná osoba
Meno: Alexandra Mertinková
Titul: Bc.
Organizácia: AZU BB - Aktivita zvyšuje úspech
E-mail: mertinkova@azu.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: