Úvod > Fakulta >

Mgr. Marek Modranský - Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.

Dátum: 6. 3. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - T10P218
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je priblížiť význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku z hľadiska jej ekonomických prínosov, environmentálnych vplyvov, aktuálneho využívania a smerovania v budúcnosti.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: 048/446 2217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: