Úvod > Fakulta >

prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Destinačný manažment založený na evidencii: systém indikátorov a sledovaní v cestovnom ruchu ako nástroj strategických rozhodnutí. choices

Ilustrácia niektorých aspektov SDGs (cieľov Agendy 2030) a Európskeho systému indikátorov (ETIS), systém monitorovania udržateľného rozvoja cestovného ruchu podľa UNWTO.
 
Dátum: 18. 3. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P 115 - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia skúmania problematiky destinačného manažmentu a systémov indikátorov udržateľného rozvoja cestovného ruchu.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ilustrácia niektorých aspektov SDG a Európskeho systému indikátorov - sieť sledovaní udržateľného cestovného ruchu podľa UNWTO.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 048/446 2214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: