Úvod > Fakulta >

prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Manažment cieľového miesta a marketingový plán: od vízie k činu.

Manažment a marketing cieľového miesta: prípradová štúdia
 
Dátum: 18. 3. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P 115 - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia prípadovej štúdie manažmentu cieľového miesta
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta, marketingový plán
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 048/446 2214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: