Úvod > Fakulta >

prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Cezhraničné a lineárne cieľové miesta cestovného ruchu: príležitosti pre spravovanie, manažment a marketing cieľových miest.

Cezhraničné a lineárne cieľové miesta cestovného ruchu: príležitosti pre spravovanie, manažment a marketing cieľových miest.
 
Dátum: 18. 3. 2019
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P7 - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Netradičné typy cieľových miest cestovného ruchu a ich špecifické potreby v oblasti spravovania - príklad Dolomitov zapísaných do zoznamu UNESCO.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Netradičné typy cieľových miest cestovného ruchu a ich špecifické potreby v oblasti spravovania - príklad Dolomitov zapísaných do zoznamu UNESCO.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: prof., Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 048/446 2214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: