Úvod > Fakulta >

prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Tvorba produktu a hodnoty: od miestnych hodnôt k tvorbe ponuky na trhu cestovného ruchu.

Tvorba produktu - súbor nástrojov a metód.
 
Dátum: 19. 3. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P7- hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia súboru nástrojov a metód tvorby produktu cestovného ruchu.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Tvorba produktu, ponuka cestovného ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 048/446 2214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: