Úvod > Fakulta >

Adaptačné ťažkosti študentov EF UMB - výsledky prieskumu (Pedagogická SOeVA)

V pondelok 11.3.2019 o 9,00 hod. bude PhDr. Marian Kika, PhD. z Katedry ekonómie prezentovať výsledky svojich prieskumov medzi študentmi 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Prieskumy boli uskutočnené s cieľom identifikovať adaptačné ťažkosti študentov na vysokoškolské štúdium.
 
Dátum: 11. 3. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: PhDr. Marian Kika, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť pedagogickú činnosť na Katedre ekonómie a podporiť medzi katedrovú spoluprácu
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:adaptačné ťažkosti, vysokoškolské štúdium
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB -Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: