Úvod > Fakulta >

Miestne dane a poplatok v podmienkach Slovenskej republiky

Prednáška odborníčky JUDr. Lýdie Pagáčovej, Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky, Odd. metodiky miestnych daní a poplatkov na tému miestnych daní a poplatku.
 
Dátum: 5. 3. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa 111 - hlavná budova
Odborný gestor: Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je vysvetliť podstatu miestnych daní a poplatku, ich správy a výberu v podmienkach slovenských miestnych samospráv.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Daňová politika. Cena v marketingu územia.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KVEaRR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: 048/446 2017
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: