Úvod > Fakulta >

Scientia Iuventa 2019

Centrum rozvoja doktorandov spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia Vás pozýva na 14. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Scientia Iuventa 2019.
 
Dátum: 25. 4. 2019
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Konferencia poskytuje priestor pre publikovanie a výmenu poznatkov primárne doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z oblasti ekonomických vied. Výstupom z konferencie bude zborník abstraktov s prideleným ISBN.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a politika, cestovný ruch, financie
Ďalšie informácie
Web: http://si.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB-Centrum rozvoja doktorandov
E-mail:
petra.ciskova
Telefón: 048/446 2177
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: