Úvod > Fakulta >

Implementácia teórie obmedzení vo fungovaní organizácií, Ing. Čatajský – majiteľ spoločnosti Simplicity Consulting

Vo štvrtok 21.3.2019 o 14,00 hod. bude Ing. Čatajský – majiteľ spoločnosti Simplicity Consulting prezentovať prednášku "Implementácia teórie obmedzení vo fungovaní organizácií". Seminár je určený zamestnancom EF UMB, ako aj odborníkom z praxe. Je spoluorganizovaný Katedrou ekonómie a Katedrou ekonomiky a manažmentu podniku. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 21. 3. 2019
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť pedagogickú činnosť na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Teória obmedzení TOC, workshop
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KE a KEMP
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: