Úvod > Fakulta >

Rekreačné poukazy - ako na ne?

Odborná prednáška s diskusiou zameraná na problematiku rekreačných poukazov a možností ich využívania v sociálnej politike zamestnávateľa. Rozoberú sa výhody a nevýhody, administratívne a finančné riziká spôsobov ich využívania v podnikoch.
 
Dátum: 19. 3. 2019
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB v Banskej Bystrici - aula Rotunda
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Objasniť možnosti a riziká rekreačných poukazov v podnikovej praxi zavedenej od roku 2019. Poukázať na výhody, nevýhody a riziká rôznych foriem realizácie zabezpečenia rekreácie zamestnancov.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Riadenie ľudských zdrojov, sociálna politika podniku, verejná politika, podnikateľské riziká, efektívnosť využívania zdrojov
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc.,JUDr.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
jan.sebo
Telefón: +42148/446 2319
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: