Úvod > Fakulta >

Manažment vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Martinus

Beseda s Ing. Evou Kianičkovou, absolventkou EF UMB, vedúcou oddelenia Zákazníckeho Servisu v najväčšom slovenskom internetovom kníhkupectve Martinus sa uskutoční v utorok 12.03.2019 o 10:40 hod. v posluchárni T10P116.
Všetci študenti aj vyučujúci sú vítaní.
 
Dátum: 12. 3. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: poslucháreň T10P116
Odborný gestor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať spôsoby riadenia vzťahov so zákazníkmi a starostlivosť o nich v kníhkupectve Martinus.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, CRM, online obchod, zákaznícky servis
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Zdenka Musová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
E-mail:
zdenka.musova
Telefón: 048 446 2724
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika