Úvod > Fakulta >

Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v konkurenčnom prostredí - podujatie k 55. Výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania

Prednáška prezidenta Zväzu cestovného ruchu a generálneho manažéra Asociácie hotelov a reštaurácií SR
 
Dátum: 12. 3. 2019
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 218
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch hotelierstva z pohľadu sektora cestovného ruchu
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:hotelierstvo, problémy hotelov, štatistika hotelierstva, medzinárodná konkurencia v cestovnom ruchu, podpora cestovného ruchu ,
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika