Úvod > Fakulta >

Watching.sk - od projektu ochrany prírody k produktu cestovnej kancelárie

Pozývame Vás na prednášku cestovnej kancelárie Watching.sk. Cestovná kancelária sa zameriava najmä na poznávanie slovenskej prírody a je určená pre zahraničných i domácich klientov. Prednáška sa uskutoční pri príležitosti 55. výročia založenia KCRaSS.
 
Dátum: 13. 3. 2019
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - P115
Odborný gestor: Ing. Ľudmila Elexová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je prezentácia aktivít a produktu cestovnej kancelárie Watching.sk so zameraním na ochranu prírody.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Cestovný ruch, cestovná kancelária, ochrana prírody
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Matúš Marciš
Titul: Ing.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
E-mail:
matus.marcis
Telefón: 00421 48 446 22 13
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika